Trạm nguồn Ecorich R | Thông số

Thông số

*1:

*2: Nghiêm cấm sử dụng các loại dầu thủy lực khác với loại dầu gốc khoáng (ví dụ như thủy lực / tổng hợp), ví dụ như dầu thủy lực glycol nước.