Trạm nguồn Ecorich | Thông số

Thông số

*1:

Tốc độ dòng chảy lớn nhất là giá trị lý thuyết, không phải giá trị đảm bảo.

Tham khảo bảng thông số kỹ thuật (bản vẽ bên ngoài) để biết thông số kỹ thuật chi tiết.

Bộ thủy lực này được trang bị van an toàn tích hợp sẵn.

*2: Nghiêm cấm sử dụng các loại dầu thủy lực khác với loại dầu gốc khoáng (ví dụ như thủy lực / tổng hợp), ví dụ như dầu thủy lực glycol nước.