Nghiên cứu khả năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị thủy lực Daikin
1. Máy ép
Trường hợp máy ép trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử.
Loại trạm nguồn Super Unit
Số giờ làm việc trong một năm 8000 giờ
Chi phí tính trên 1 kWh 14cents/kWh
Chi phí giảm xuống nhờ hiệu quả tiết kiệm năng lượng sau một năm 4620 $
So sánh điện năng tiêu thụ trên trạm nguồn thông thường và trạm nguồn Super Unit
Model/ Kết cấu Áp suất Công suất động cơ Dung tích thùng dầu
Trạm nguồn thủy lực thông thường Sử dụng 2 bơm bánh răng mắc đồng trục 12.5 MPa 5.5 kW 200 L
Trạm nguồn thủy lực Super Unit SUT10D6021 12.5 MPa Tương đương 5.0 kW 100 L
Chi phí giảm xuống nhờ tiết kiệm năng lượng sau một năm : 4520 $
Phát thải khí CO2 sau một năm: 18,3 t
2. Máy đặc thù
Trường hợp nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô.
Số giờ hoạt động trong một năm 4560 giờ
Chi phí/ kWh 14 cents/kWh
Điện năng tiêu thụ tiết kiệm được trong một năm nhờ tiết kiệm năng lượng hiệu quả 8664kWh
Chi phí giảm xuống nhờ tiết kiệm năng lượng hiệu quả sau một năm: 1210 $
Phát thải CO2 giảm xuống sau một năm : 4,8t
So sánh điện năng tiêu thụ
Model Áp suất Công suất động cơ Dung tích thùng dầu
Trạm nguồn thủy lực thông thường Sử dụng bơm thay đổi được lưu lượng riêng 7.0 MPa 5.5 kW 140 L
Trạm nguồn Super Unit SUT10D6021 7.0 MPa Tương đương 5.0 kW 100 L
Chi phí giảm xuống nhờ tiết kiệm năng lượng hiệu quả sau một năm: 1210 $
Giảm phát thải khí CO2 sau một năm : 4.8 t
3. Máy phay răng
Loại máy Máy phay lăn răng
Trạm nguồn sử dụng trên máy ECORICH R
Áp suất làm việc 4 MPa
Dung tích thùng dầu 60 - 20 L
Điện năng tiêu thụ giảm khoảng 66.6% nhờ tiết kiệm năng lượng hiệu quả
Model Áp suất Dung tích thùng dầu Nhiệt độ thùng dầu
Trạm nguồn thủy lực thông thường Sử dụng Piston Pump 4.0 MPa 60 L 47 oC
Trạm nguồn Super Unit ECORICH R 4.0 MPa 20 L 34 oC
4. Máy phay NC
Loại máy Máy phay NC
Trạm nguồn sử dụng trên máy ECORICH R
Model EHU30R - M0702
Áp suất làm việc 5.5 MPa
Dung tích thùng dầu 20 L
Điện năng tiêu thụ giảm 65,9% nhờ tiết kiệm năng lượng hiệu quả.
So sánh điện năng tiêu thụ trên thiết bị có sử dụng Super Unit và không sử dụng Super Unit
Model Áp suất Dung tích thùng dầu Độ ồn
Hệ thống thủy lực thông thường Piston Pump 5.5 MPa 20 L 75 dB
ECORICH R EHU30R - M0702 5.5 MPa 20 L 4 dB