Danh sách các mẫu thiết bị thủy lực
Thông số kỹ thuật khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị.
Dòng sản phẩm Daikin cung cấp các chức năng và công suất khác nhau tùy theo loại thiết bị.
Model list
  1. Công suất động cơ trên chỉ được đưa ra để hướng dẫn và không đại diện cho công suất tiêu chuẩn của động cơ nói chung.
  2. Khi chọn SUPER UNIT, hãy xác minh các thông số kỹ thuật của từng kiểu máy bằng cách tham khảo tài liệu "Pressure – Flow rate Characteristics (Typical)" ở trang 13 và 14 và "How to Select a SUPER UNIT" trang 49. Với mục đích cải tiến, các thông số kỹ thuật đưa ra trong danh mục này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Hãy đảm bảo rằng bạn đang xem biểu đồ mới nhất.