Super Unit - Bảo trì/ Chức năng quản lý.

Phầm mềm hỗ trợ: Hybrid- Win

Phầm mềm này có thể đọc dữ liệu từ các thiết bị Hybrid của Daikin ( Super Unit, Ecorich, oil cooling unit…) và quản lý nó. Cài đặt và giám sát các tham số có thể thực hiện một cách hiệu quả bằng các ứng dụng của Window.

Những đặc điểm chính

Hiển thị đồ thị

Áp suất, lưu lượng và các dữ liệu khác của bộ điều khiển có theo dõi và hiển thị dưới dạng đồ thị. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra hoạt động trong quá trình chạy thử nghiệm, điều chỉnh các tham số và khắc phục sự cố.

Đọc, ghi và điều chỉnh các tham số

Thời gian cài đặt có thể được cắt giảm bằng cách chỉnh sửa, cài đặt tham số trên PC và ghi chúng vào thiết bị. Khả năng đọc và lưu các cài đặt tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý.

Đọc và ghi lịch sử báo lỗi

Chức năng này cho phép xác định nhanh các bộ phận cần bảo trì và giảm thời gian ngừng hoạt động. Có thể căn cứ vào thời gian hoạt động được hiển thị để xác định thời gian thay thế vật tư tiêu hao hoặc thực hiện bảo trì. Thông tin sự cố bao gồm kết quả chuẩn đoán nguyên nhân dự báo lỗi và hành động cần thực hiện có thể được hiển thị.