Super Unit - Các chức năng tùy chọn

Quản lý áp suất và lưu lượng trên máy

Khả năng đọc các điều kiện hoạt động của SUPER UNIT giúp bạn có thể hiển thị các thông tin như áp suất hiện tại và lưu lượng trên màn hình của máy

Giao diện truyền thông tuân theo tiêu chuẩn RS232C. (Đối với giao diện RS485, hãy tham khảo ý kiến ​​của Daikin.) Chuẩn bị một thiết bị điều khiển như màn hình PLC hoặc bảng điều khiển cảm ứng với chức năng giao tiếp RS232C ở cạnh máy.

Các ứng dụng của Chức năng Giao tiếp và Vận hành Từ xa SUPER UNIT

Tín hiệu Analog đầu vào

Khả năng điều khiển áp suất và lưu lượng với dải từ 0 đến 10 V cho phép điều khiển liên tục theo thời gian thực, tạo điều kiện thuận lợi cho phép cài đặt thông số từ phía máy chính.