Super Unit - Điều khiển thông số Áp suất/ Lưu lượng ( 16 mẫu thông số cài đặt PQ)

Lực ( áp suất) và tốc độ ( lưu lượng) của cơ cấu chấp hành ( Xylanh) có thể được điều khiển với 16 mẫu cài đặt áp suất (P) và lưu lượng (Q)

Van điều khiển tỷ lệ và van điều khiển áp suất tỷ lệ, được sử dụng trong các mạch truyền động thông thường, không cần thiết. Khi áp suất và tốc độ dòng chảy đã được đặt trong bảng điều khiển của bộ điều khiển, bạn có thể chọn 16 mẫu đặt trước bằng cách sử dụng tín hiệu đầu vào bên ngoài.

SUPER UNIT tự động thay đổi chế độ điều khiển từ điều khiển tốc độ dòng chảy sang điều khiển áp suất (ví dụ: điều khiển tốc độ dòng chảy được thay đổi thành điều khiển áp suất ở cuối hành trình xi lanh).

Van điện từ kích hoạt xi lanh phải được BẬT / TẮT ở máy.

■ Chuyển đổi mượt mà giữa (áp suất) và tốc độ (tốc độ dòng chảy)

Sau khi các thông số thời gian tăng tốc và thời gian giảm tốc được đăng ký, lực hoặc tốc độ có thể được thay đổi dần dần trong quá trình thay đổi cài đặt áp suất / tốc độ dòng chảy.

*: Khi điều khiển xả áp bị vô hiệu hóa, cần cung cấp thêm mạch xả áp cho phía tải.