Super Unit - Độ ồn thấp

3. Độ ồn thấp

Động cơ được điều khiển ở tốc độ tối ưu thấp nhất trong điều kiện được giữ nguyên áp suất và điều này tạo ra tiếng ồn cực thấp.

Máy bơm song song phân pha đạt được xung nhịp thấp và tiếng ồn thấp (Đặc điểm kỹ thuật của máy bơm đôi)