Super Unit - Tiết kiệm năng lượng

1. Tiết kiệm năng lượng

Công nghệ biến tần động cơ điều hòa không khí và công nghệ điều khiển chọn bơm song song được hợp nhất để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao.

Không chỉ ở áp suất được giữ lại mà còn trong lĩnh vực máy móc công nghiệp nói chung, nơi các thiết bị truyền động thường xuyên hoạt động, một động cơ hiệu suất cao như vậy có thể tiết kiệm năng lượng rất nhiều

Trong trường hợp sử dụng trong nhà máy sản xuất linh kiện điện tử