Super Unit - Vượt qua các quy định tiêu chuẩn về hiệu suất động cơ điện

4. Vượt qua các quy định tiêu chuẩn về hiệu suất động cơ điện

Các quy định về động cơ hiệu suất cao có hiệu lực tại Nhật Bản vào tháng 4 năm 2015. Các quy định này áp dụng cho các bộ thủy lực được trang bị động cơ thông thường nhưng các SUPER UNITs kết hợp động cơ IPM hiệu suất cao bị loại trừ khỏi chúng.

Ưu điểm của việc sử dụng các đơn vị thủy lực lai: